LOIS – The Amesto Cloud

LOIS – The Amesto Cloud

Samlingspunktet for skytjenestene fra Amesto Firstpoint, gi dine ansatte en fleksibel platform for effektiv samhandling og arbeidsflyt. ​

MODERN WORKPLACE

Microsoft Office365 gjort riktig. Implementering og brukerstøtte for en "best practice" bruk av Microsoft sine programmer for samhandling og kontorfunksjoner.

fra 49,-
PER BRUKER/MND

Oppsett av sikkerhetsfunksjoner og overvåkning mot cyberangrep. Full håndtering av livsløpet på alle PC/mobiler med bestilling, logistikk, vedlikehold og resirkulering.

MODERN INFRASTRUCTURE

Drift av kundens server-miljø i sky eller hybrid, første steget på vei mot en moderne infrastruktur.

fra 449,-
PER BRUKER/MND

Det beste utgangspunktet for en moderne hardware-løs infrastruktur til å drive forretningens applikasjoner. Du betaler for det du bruker og slipper store investeringskostnader.

Click Me!

Ønsker du å vite mer?  Ta kontakt